Anna Mazurkiewicz

Doktor nauk humanistycznych

Nazywam się Anna Mazurkiewicz i jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego oraz pedagogiem, autorką książki „Językowy obraz rodziny jako nośnika wartości w czasopismach laickich i katolickich w latach 2010-2015”. Ukończyłam studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Przez cztery lata wykładałam w Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, pracowałam w Kolegium Europejskim z dziećmi i młodzieżą w środowisku międzynarodowym.

Od ponad dwunastu lat z sukcesem przygotowuję uczniów do ważnych dla nich egzaminów z języka polskiego.

Spełniam marzenia uczniów

Dzięki mojemu wsparciu uczniowe realizują swoje cele

Wiem, jak ważne dla ucznia jest uzyskanie wysokiego wyniku egzaminacyjnego, dlatego też stworzyłam specjalny kurs przygotowujący ósmoklasistów do egzaminu z języka polskiego.

Zapraszam Cię na mój Facebook, Instagram, TikTok, YouTube „opanuj_polski”, na których znajdziesz inspirujące informacje
o lekturach, gramatyce, zasadach pisania wypracowań, oraz do zakładki „KURSY”, w której wybierzesz swój PAKIET i zapiszesz się na przygotowany przeze mnie Kurs Ósmoklasisty. Do zobaczenia na pokładzie kursu!

Doświadczenie

Publikacje

1. Anna Niedziółka, Rola mężczyzny w rodzinie oczami mężczyzn i kobiet, [w:] Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Magnanimitas, Hradec Králové 2012, s. 2557-2564.
2. Anna Niedziółka, Edukacja międzykulturowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – stymulant budowania relacji międzynarodowych oraz rozwijania kompetencji językowych uczniów, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Edyta Ślechcińska, Helena Marek, Poznań 2014, s.489-501.
3. Anna Niedziółka, Językowy obraz kobiety
w czasopismach „Miłujcie się” i „Twój Styl”
, [w:] Obrazy kobiecości, Mariusz Jabłoński, Wanda Pilch, Marek Hohenauer, Bogdan Koperski, Jarosław Fall, Kraków 2014, s. 184-194.
4. Anna Niedziółka, Współczesny obraz ojca
w rodzinie polskiej w czasopismach katolickich
i laickich,
[w:] Oblicza ojcostwa wczoraj, dziś, jutro, Jan Zimny, Stalowa Wola 2015, s .96-112.

Certyfikaty

Kwalifikacje i certyfikaty

Kwalifikacje

1. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – studia III stopnia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Magister filologii polskiej, specjalizacja nauczycielska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4. Filologia polska, język polski z historią, specjalizacja nauczycielska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

5. Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Edukacji w Lublinie

Certyfikaty

1. Certyfikat znajomości języka rosyjskiego TELC, poziom B2

2. Certyfikat ukończenia szkolenia „Zespół marzeń” – Rowińska Business Coaching

3. Certyfikat ukończenia szkolenia „Wzmocnij swoją pewność siebie” – Rowińska Business Coaching

4. Certyfikat ukończenia szkolenia “Asertywny Rodzic – Partner – Manager” – Rowińska Business Coaching

5. Kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Specjalizacja

Doktor nauk humanistycznych
w zakresie językoznawstwa polskiego

Nauczyciel języka polskiego jako obcego

Nauczyciel języka polskiego na wszystkich poziomach kształcenia

Nauczyciel historii w szkole podstawowej

Pedagog