Test: Imiesłowy przysłówkowe współczesny i uprzedni